T-245-G BuyLando Kid(S)ports Trampolin 245cm ohne Netz